sâmbătă, 20 aprilie 2013

FIŞA DE DATE A INDICATORULUI Procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică (%) asociat standardului nr.1 ETICA SI INTEGRITATEA


Entitatea publică _______________
Compartimentul________________
Nr._____/______________

FIŞA DE DATE A INDICATORULUI
Procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică (%)
asociat standardului nr.1 ETICA SI INTEGRITATEA


Nr.crt
Notiunea descrisa
Definitia
Nr/data
Obs

Denumire indicator
Procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică (%)

La observatii vor fi cuprinse nr/data act

Definiţie
Numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică, exprimat ca raport procentual din numărul total al personalului

Proces verbal cu privire la examinarea personalului

Scop
Determinarea gradului de cunoaştere, de către angajaţi a prevederilor codului de etică din instituţia publică

Chestionare de evaluare a cunoasterii codului etic

Simbol
PANCE

Registru cu indicatori

Metoda de calcul
Se împarte numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică la numărul total al personalului şi se înmulţeşte cu 100

Raport de evaluare

Formula de calcul
PANCE = (ANCE/NTP) x 100
-         PANCE = procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de conduita etică (%)
-         ANCE = numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică
-         NTP = numărul total al personalului

Formula numerica completa

Date necesare
- numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică
- numărul total al personaluluiSursa de date
Compartimentul de resurse umane din entitatea publicaPeriodicitatea de calcul
SemestrialNivel de agregare
Entitate publica , departamente/directii/compartimente, grupe de varstaInterpretare
Un nivel scazut al acestui indicator indică asigurarea de către conducerea entităţii publice, a condiţiilor necesare cunoaşterii de către angajaţi, a reglementărilor care guvernează comportametul acestora.

Masuri intreprinse pentru scaderea continua a acestui indicator


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu