luni, 28 ianuarie 2013

Lista de verificare privind organizarea si functionarea CFPP


                                                                                     
LISTA DE VERIFICARE  NR. __
privind organizarea şi funcţionarea CFPP

Nr.Crt
Obiectul verificării
Da
Nu
Observaţii
1.
A fost emis de către conducerea entității publice actul de decizie/ordinul prin care sunt nominalizate persoanele care exercită CFPP?2.
Redactarea ordinului s-a realizat în conformitate cu anexa nr. 2 din OMFP nr. 522/2003?3.
Desemnarea, schimbarea sau destituirea persoanelor însărcinate cu exercitarea CFPP s-a efectuat cu acordul instituţiei ierarhic superioare?4.
Evaluarea activităţii persoanei care exercită CFPP s-a realizat cu acordul entităţii publice care a avizat numirea?5.
În cazul entităţilor publice prevăzute la pct. 22 din OMFP nr. 522/2003, au fost elaborate norme specifice de CFPP?6.
Aceste norme au fost avizate de MFP?7.
S-au confecţionat sigilii personale pentru persoanele împuternicite să exercite CFPP?8.
Există Registrul privind operaţiunile prezentate la viza CFPP ?9.
Proiectele operaţiunilor prezentate la viza CFPP sunt însoţite de documente justificative corespunzătoare întocmite de către compartimentele de specialitate din cadrul entităţii?10.
Aceste documente sunt certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente?11.
Există un grafic al circuitului documentelor?12.
Toate proiectele de operaţiuni cărora li s-a acordat viza de CFPP au fost evidenţiate în ”Registrul privind operaţiunile prezentate la viza CFPP”?13.
Au fost întocmite şi transmise la organul ierarhic superior/MFP rapoartele trimestriale privind activitatea de CFPP, în conformitate cu pct. 12.4 şi 12.5 din OMFP nr. 522/2003?14.
Au fost elaborate liste de verificare în care sunt detaliate obiectivele verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii?
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu