miercuri, 31 octombrie 2012

Intensificarea implementarii SCIM in entitati publice.

Datorită abordării în Strategia Naţionala Anticorupţie pentru perioada 2012-2015 a necesităţii intensificării acţiunilor de implementare a sistemului de control intern/managerial am să vă ofer link-uri către entităţi publice care au publicat diferite ghiduri, articole, materiale, proceduri operationale sau de sistem care vin să ofere un punct de plecare sau de progres în accelerarea implementării SCIM.
Acest articol il voi actualiza periodic.

http://www.philippide.ro/pages/STANDARDE/
pe acest site gasiti proceduri de sistem, operationale, documente, fise, procese verbale ce pot fi adaptate entitatii dvs. pentru implementarea standardelor de control intern/managerial.

http://www.mfinante.ro/bunapractica.html?pagina=domenii
pe acest site gasiti descrise orientativ explicatii si precizari pentru implementarea standardelor de control intern/managerial

http://www.curteadeconturi.ro/sites/ccr/RO/Control%20si%20Audit/Documente/GHIDCONTROLINTERN.pdf
acesta este un Ghid al Curtii de Conturi, foarte util, pentru entitatile publice.


http://www.integritate.eu/UserFiles/File/Ghid_completare_DAI_2010/GhidCompletareDeclaratiiAvere&Interese_Sep2010.pdf
acesta este un ghid necesar pentru dezvoltarea si implementarea Standardului 1

http://www.valerianstan.ro/admin/spaw/uploads/files/48.%20Ghid%20pentru%20consilierii%20de%20etica%20(februarie%202010).pdf
acest Ghid este un material profesionist foarte util pentru consilierul de etica

http://www.fonduricomunitare.ro/Ghid.pdf
Ghid de integritate in executia contractelor derulate cu fonduri europene

http://www.just.ro/MeniuStanga/AntiCorruptionSystem/SNA_05042012/tabid/2102/Default.aspx
Strategia Nationala Anticoruptie

http://www.mfinante.ro/telverde.html?pagina=telverde
Aderarea MFP la SNA 2012-2015

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=103032
pe acest forum gasiti exemple de proceduri ce pot fi adaptate si actualizate pe specificul entitatii dvs.

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/PI_ghidachizitiipublice.pdf
acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea de achizitii publice

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/GHID_SERVJURIDICNOU.pdf
acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea serviciului juridic

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/Ghid_IT.pdf

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea serviciului IT

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/Ghid_conta_Varfinala.pdf
acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea serviciului financiar contabilitate

http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/Ghid_achizitii_ed_II.pdf

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea de achizitii publice

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea serviciului juridic

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea serviciului IT

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea serviciului financiar contabilitate

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea de administrare a impozitelor si taxelor locale

acest ghid va ofera obiective, activitati, riscuri identificate pentru activitatea de audit public intern

strategia de dezvoltare a CFPI 2010-2013

modele de proceduri operationale

ghid achizitii publice

http://www.integritate.eu/UserFiles/File/Ghid_Incompatib_ConflicteInterese_2011/GhidPrivindIncompatibilitatileSiConflicteleDeInterese_2011.pdf
Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interese

http://www.integritate.eu/UserFiles/File/Ghid_completare_DAI_2010/GhidCompletareDeclaratiiAvere&Interese_EditiaII_Nov2010.pdf
Ghid de completare a declaratiilor de avere si interese

http://www.anrmap.ro/documente
ghid de bune practici in achizitii publice, cod etic in achizitii publice, documente utile in achizitii publice

felicitări Primăriei Simeria pentru transparenta procedurilor
http://www.primariasimeria.ro/Aplicatii%20Online/Proceduri%20Operationale/Forms/AllItems.aspx
aici gasiti proceduri operationale pe compartimente specifice primăriilor


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu