miercuri, 31 octombrie 2012

Fisa de date a indicatorului PANCE


Entitatea publică _______________
Compartimentul________________


FIŞA DE DATE A INDICATORULUI
Procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică (%)

ASOCIAT STANDARDULUI  NR.1 ETICA SI INTEGRITATEA


Denumire indicator
Procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică (%)
Definiţie
Numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică, exprimat ca raport procentual din numărul total al personalului
Scop
Determinarea gradului de cunoaştere, de către angajaţi a prevederilor codului de etică din instituţia publică
Simbol
PANCE
Metoda de calcul
Se împarte numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică la numărul total al personalului şi se înmulţeşte cu 100
Formula de calcul
PANCE = (ANCE/NTP) x 100
-         PANCE = procentul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de conduita etică (%)
-         ANCE = numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică
-         NTP = numărul total al personalului
Date necesare
- numărul angajaţilor care nu cunosc prevederile codului de etică
- numărul total al personalului
Sursa de date
Compartimentul de resurse umane din entitatea publica
Periodicitatea de calcul
Semestrial
Nivel de agregare
Entitate publica , departamente/directii/compartimente, grupe de varsta
Interpretare
Un nivel scazut al acestui indicator indică asigurarea de către conducerea entităţii publice, a condiţiilor necesare cunoaşterii de către angajaţi, a reglementărilor care guvernează comportametul acestora.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu