joi, 26 iulie 2012

PRECIZĂRI PRIVIND ELABORAREA REGISTRULUI RISCURILOR


extras din cursul d-lui prof. univ. dr. Marcel Ghita
"1. Preluăm obiectivele din LISTA OBIECTIVELOR, ACTIVITĂŢILOR ŞI OPERAŢIILOR, la care ataşăm riscurile specifice operaţiilor elementare, până la un nivel rezonabil de detaliere, coloanele 2 - 5;
2. În continuare, se completează circumstanţele care favorizează apariţia riscurilor, responsabilul cu gestionarea riscului şi se face aprecierea RISCULUI INERENT , coloanele 6 - 10;
3. Se stabileşte strategia adoptată pentru risc, instrumentele de control intern  şi termenele, care monitorizează riscul, coloanele 11 – 14
4. Se stabileşte RISCUL REZIDUAL, care va fi urmărit în continuare;
5. Riscul rezidual este riscul care va intra în auditare şi la care se vor adăuga eventuale RISCURI SECUNDARE;
6. Elaborarea Registrului riscurilor se realizează pe compartimentele din structura entităţii, în responsabilitatea şefului de compartiment, care poate stabili un responsabil cu administrarea riscurilor şi actualizarea Registrului;
7. Centralizarea registrelor riscurilor de la nivelul compartimentelor în vederea obţinerii REGISTRULUI GENERAL AL RISCURILOR LA NIVELUL ENTITĂŢII;
8. Nominalizarea persoanei responsabile cu constituirea şi actualizarea sistematică a Registrului general al riscurilor la nivelul entităţii.
9. Responsabilul riscurilor pe compartimente care asistă managementul în gestionarea riscurilor va ataşa un ISTORIC AL EVOLUŢIEI RISCURILOR, de la înfiinţare până în prezent, sau cel puţin începând din anul 1990;
10. Stabilirea unui sistem de actualizare periodică a riscurilor ataşate operaţiilor elementare, cel puţin o dată pe an;
11. EVALUAREA ANUALĂ A SALARIAŢILOR SE VA COROBORA CU STADIUL REALIZĂRII ŞI ACTUALIZĂRII REGISTRULUI RISCURILOR.
12. Responsabilitati privind gestionarea riscurilor
Supervizorul supervizează riscurile executanţilor şi RR de la nivelul compartimentelor
Şeful EGR supervizează  RR pe compartimente si transmite RR la nivelul central pentru centralizare si elaborarea RR general. "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu