joi, 26 iulie 2012

Interviu control intern


Interviu pentru evaluarea mediului de control / Eventuale raspunsuri

Întrebare:
1. Entitatea publică a elaborat un Cod Etic aplicabil tuturor angajaților ?
Răspuns:
- Codul Etic

2. Toţi angajaţii cunosc reglementările Codului Etic şi procedurile de identificare şi raportare a încălcărilor de regulamente?
- Proceduri de raportare

3. Există o procedură de evaluare a abaterilor de la Codul Etic (neregularități/fraude), de investigare a acestora și de aplicare de măsuri?
- Proceduri de evaluare

4. Este Codul Etic revizuit și actualizat periodic?
- Da

5. Există proceduri de evaluare a nivelurilor de competenţe, respectiv a cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare realizării sarcinilor?
- Proceduri de evaluare

6. Personalul de conducere de la toate nivelele are calificarea şi experienţa corespunzătoare realizării sarcinilor specifice, precum şi în procesul de asumare şi gestionare a riscurilor ?
- Dosarul personal

7. Sunt stabilite proceduri de delegare a responsabilităţilor ?
- Proceduri de delegare

8. Sunt stabilite funcţiile sensibile, care sunt acestea şi dacă există o politică de rotaţie a persoanelor care lucrează în astfel de funcţii?
- Proceduri de identificare şi abordare a funcţiilor sensibile

9. Există o procedură de desemnare a autorităţii, a ierarhiilor de autorizare, de limitare a autorității şi a relaţiilor de raportare?
- Proceduri de raportare

10. Există reglementări interne referitoare la angajare, salarizare, evaluarea performanţelor, sancţiuni ale non-performanţei, promovare ?
- Proceduri de angajare, promovare, sancţionare

11. Sunt realizate fişe de post care definesc clar atribuţiile, funcţiile şi responsabilitãţile?
- Fişele postului

12. Existã o organigramã care definește în mod clar liniile de responsabilitate și de autoritate?
- Organigramã

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu